Filters
Voorkeuren
Zoek

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden VD Pack BVBA

Naam: VD Pack

Handelend onder de naam: VD Pack en VERRERIES DUMONT www.vdpack.be

Vestigings- en bezoekadres: Rue du Téris 21A, 4100 SERAING

Telefoonnummer: + 32 (0) 4 336 94 40
Bereikbaarheid: maandag t/m donderdag van 08.00 uur tot 17.00 en op vrijdag van 08.00 tot 12:00 uur                  

Email : info@pontos.be
Btw-identificatienummer: BE0808.268.237

Dit zijn onze Algemene Voorwaarden. Deze zijn, samen met de verwijzingen die ze bevatten, van toepassing op elke overeenkomst die wij, VD Pack met jou sluiten. Mocht je vragen hebben, aarzel dan niet met ons contact te zoeken via sales@ vdpack.be of per post: VD Pack Parc Industriel 16A B-4400 FLEMALLE. Je kan ons ook bereiken op het telefoonnummer + 32 (0) 4 336 94 40

Wij hebben het recht deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. Je stemt ermee in dat steeds de laatste versie van deze Algemene Voorwaarden op onze overeenkomst van toepassing zal zijn.

Deze tekst legt juridisch vast wat de rechten en plichten zijn van ons en van de gebruiker en klant van VD Pack. Hoewel we steeds ons uiterste best doen om al onze klanten tevreden te houden, is het nodig om de voorwaarden in deze vorm te publiceren.

Twijfel je over je rechten of plichten? Heb je een vraag over je bestelling of levering? Heb je vragen of opmerkingen bij deze tekst? Neem dan zeker contact met onze klantenservice.

Je moet je registreren om een artikel te bestellen. Je moet hiervoor je persoonlijke gegevens aan ons verstrekken. Die persoonlijke gegevens moet je naar waarheid invullen en actueel houden. Wij beschermen je persoonlijke gegevens goed; zie ook onze Privacy Statement op deze website. Gebruik een sterk wachtwoord voor je account en geef je wachtwoord nooit aan anderen.

Overeenkomstig de wettelijke bepalingen heb je toegang tot alle informatie die wij van jou bijhouden. Wij geven nooit persoonlijke gegevens door aan derden.

Je gegevens kunnen wel onder strikte voorwaarden doorgegeven worden om de betaling en verzending van je bestelling te kunnen verzorgen. Zo geven we bijvoorbeeld je adres door aan onze transporteur om je bestelling te kunnen verzenden.

Onze prijzen zijn duidelijk - geen onverwachte kosten.

De prijzen van de producten zijn aangegeven in euro zonder BTW, uitgezonderd de eventuele verzendingskosten en tenzij anders vermeld.

De totale prijs van je bestelling staat op www.vdpack.be duidelijk aangegeven. Wijzigingen in vorm of uitvoering van een artikel zijn mogelijk, maar verminderen de waarde en de kwaliteit van het artikel niet.

Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor (typ)fouten die in onze aanbiedingen of op onze website voorkomen.

De artikels blijven onze eigendom tot we de volledig koopsom definitief ontvangen hebben.

Je betaalt via onze online betaalservice. Ogone en/of Paypal verzorgen deze betaalservice. De  beveiliging en bewaring van de gegevens van de elektronische betaling gebeurt door Ogone en/of Paypal. Zij zijn dan ook verantwoordelijk voor eventuele misbruiken en problemen met uw betaling. Zowel Ogone als Paypal zijn uiterst betrouwbare bedrijven met uitgebreide procedures rond beveiliging en veiligheid. Daardoor garanderen zij een snelle en veilige betaling. Alle betalingen zijn gratis.

In principe verzenden we je bestelling pas na ontvangst van je betaling. Onze klantenservice kan hiervan uitzonderlijk afwijken. In dit geval is bij niet of niet tijdige betaling van het openstaande bedrag interest verschuldigd zoals in de wet is voorzien. Alle eventuele gerechtelijke kosten en andere kosten van welke aard dan ook die we als gevolg van deze niet tijdige betaling moeten maken, worden doorgerekend.

Wij leveren je product af op het adres dat je bij de bestelling hebt opgegeven. Je kunt dit adres niet meer wijzigen als wij het pakket al hebben verzonden. Een transportbedrijf verzorgt de levering.

We verzenden je bestelling zo snel mogelijk. Onze producten worden aangeboden volgens de normen van de Belgische en Europese wetgeving. Hoewel we de grootste zorgvuldigheid in acht nemen en proberen rekening te houden met alle lokale wetgevingen van alle landen waarnaar we verzenden, is de koper verantwoordelijk voor de naleving van de lokale wetgeving.

Door het aanvaarden van het pakket, ga je er mee akkoord dat de bestelling in goede orde is aangekomen. Bij een probleem met de levering van je bestelling contacteer je altijd best onze klantenservice.

De op de website aangegeven levertijden gelden slechts als indicatie en niet als bindende termijn. Wij stellen alles in het werk om de aangegeven levertijd te respecteren. Wij garanderen dat je de bestelling uiterlijk 30 dagen na bevestiging van je bestelling zal ontvangen. Lukt dit onverhoopt niet, dan kan de overeenkomst als ontbonden worden beschouwd. In dat geval zullen wij de eventueel ontvangen betaling binnen de 7 dagen terugbetalen of (na uw verzoek) een vervangend artikel van gelijke waarde sturen.

Als consument heb je het recht aan VD Pack mee te delen dat je afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van reden binnen 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het artikel of op het sluiten van de overeenkomst.

De artikelen moeten worden teruggezonden naar :

VD Pack t.a.v. retourzendingen

Rue du Téris 21A

B-4100 SERAING

Neem voor de terugzending steeds contact op met onze klantenservice. Zo kunnen we je terugzending snel verwerken. De kosten voor de retourzending komen voor jouw rekening.

Wanneer je wil afzien van de verkoop kan je dat doen binnen de 14 kalenderdagen die volgen op de levering van je bestelling. De producten moeten dan binnen dezelfde termijn in de oorspronkelijke, onbeschadigde en originele verpakking, samen met alle toebehoren, teruggestuurd worden met een kopie van de factuur of leverbon.

Binnen de 14 dagen na acceptatie van de terugname zullen wij de eventueel betaalde sommen terugstorten.  

Gepersonaliseerde goederen kunnen niet retour worden gezonden. Onvolledige, beschadigde, door de consument gebruikte of bevuilde goederen worden niet teruggenomen.

Het verzakingsrecht is niet van toepassing op verpakkingen van voeding die de consument reeds heeft geopend of op zakelijke bestellingen (B2B).

Wij blijven beschikbaar voor vragen en opmerkingen.

Voor vragen of informatie voor, tijdens en na het plaatsen van je bestelling kan je contact opnemen met onze klantenservice. Wij verbinden ons ertoe je vraag zo snel en correct mogelijk te beantwoorden.

Aansprakelijkheid

Wij zijn niet aansprakelijk voor de schade die veroorzaakt is door gebruik van onze artikels. Elke artikel heeft zijn specifieke kenmerken. Niet elke grondstof is geschikt voor elke toepassing. Omdat wij geen informatie hebben over jouw product, kunnen wij geen uitsluitsel geven over de compatibiliteit met de gebruikte materialen. De verantwoordelijkheid voor eventuele schade of defecten blijft steeds bij jou. Wij verzoeken je dan ook om in je eigen belang product compatibiliteitstesten en stabiliteitstesten uit te voeren.

Wij besteden veel zorg aan de creatie van deze website, maar dat garandeert niet dat de informatie actueel, correct en compleet is. Wij behouden ons het recht om, zonder voorafgaande verwittiging, op gelijk welk tijdstip informatie toe te voegen, te wijzigen of te verwijderen. Wij kunnen in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor de schade te wijten aan een rechtstreeks of onrechtstreeks gebruik van de site.

Je recht op schadevergoeding zal in ieder geval maximaal het bedrag zijn van het bestelde en betaalde product.

Alle intellectuele eigendomsrechten zoals auteursrechten, beeldmerken, woordmerken,… op onze teksten, foto’s beelden en andere materialen, zijn ons eigendom (of hebben wij in beheer met toestemming van de rechthebbende). Jouw gebruik mag hier geen inbreuk op maken.

De verkoop waarop de Algemene Voorwaarden betrekking hebben, is onderworpen aan het Belgisch recht. Je verklaart de huidige Algemene Verkoopsvoorwaarden te hebben gelezen en goedgekeurd vóór je een bestelling plaatst. Het plaatsen van je bestelling en het gebruik van deze website houdt dus de aanvaarding van dezeAlgemene Voorwaarden in.

Contact

Een vraag of hulp nodig? Bel onze klantenservice!

Welkom bij VD Pack!

 

Persoonlijke gegevens en privacy

Dit is de privacyverklaring van VD Pack S.P.R.L., hierna genoemd VERRERIES DUMONT of VD Pack. VD Pack hecht veel waarde aan veiligheid en privacy. Om uw privacy te waarborgen, handelt VD Pack in overeenstemming met de Wet tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.

Persoonsgegevens worden door VD Pack nimmer aan derden verstrekt, tenzij VD Pack daartoe wettelijk wordt verplicht of indien noodzakelijk voor het verlenen van diensten en de afhandeling van een bestelling in de webshop, zoals facturering, verzending. De afhandeling en levering van de bestelling zal plaatsvinden door koerierdiensten en externe transporteurs. In dat kader ontvangen zij persoonsgegevens van VD Pack met betrekking tot de betreffende bestelling. Er wordt vertrouwelijk omgegaan met het VD Pack -gegevensbestand.

VD Pack draagt zorg voor een passende mate en vorm van beveiliging van uw persoonsgegevens. Dit wordt onder andere gedaan door gebruik van een firewall die er zorg voor draagt dat onbevoegden niet bij uw gegevens kunnen komen en certificaten die data verkeer tussen uw computer en VD Pack versleutelen opdat derden de informatie niet kunnen lezen. Uitsluitend die medewerkers die hiertoe door VD Pack zijn aangewezen binnen het kader van de aan hen opgedragen taken hebben toegang tot uw persoonsgegevens.

Als je gebruik maakt van de diensten van VD Pack heeft VD Pack bepaalde informatie van je nodig. Afhankelijk van de door jou gekozen product of dienst, worden de volgende gegevens door VD Pack verzameld en verwerkt.

Registratie bij VD Pack :

 • Persoonsgegevens;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Ondernemingsnummer ;
 • Betaalmethode (creditcard of ideal), status van de betaling;
 • Gekochte producten.

Nieuwsbrief:

 • Voor- en achternaam;
 • E-mailadres. 

Contactformulier & services:

 • Persoonsgegevens;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Ondernemingsnummer ;
 • Betaalmethode (creditcard of ideal), status van de betaling; 
 • Welke producten je hebt gekocht 

Jouw gegevens leggen wij vast (onder andere het door jou gebruikte IP-adres) met het doel het samenstellen van gebruiksstatistieken, alsmede voor de beveiliging van de website. Hierbij maken wij op onderdelen gebruik van diensten van derden.

VD Pack zal informatie over jou voor de volgende doeleinden gebruiken:

 • Om jouw bestellingen af te handelen en je te informeren over het verloop daarvan;
 • Om retouren en retourbetalingen te kunnen verwerken;
 • Om vragen, klachten en/of contactverzoeken te kunnen verwerken en beantwoorden;
 • Om je commerciële informatie te verzenden, zoals informatie over artikelen, evenementen, aanbiedingen en acties van VD Pack.;
 • Om analyses te kunnen uitvoeren;
 • Om de website te beveiligen, aan te passen en te verbeteren.

 

Cookies

Op de website van VD Pack wordt hier en daar gebruik gemaakt van cookies die door je browser worden opgeslagen op uw computer. Cookies worden gebruikt in het bestelproces om informatie over je bestellingen op te slaan, alsmede om boodschappenlijsten te bewaren. Ook wordt daarin informatie opgeslagen (zoals de instellingen van je pc) om een volgend bezoek aan onze website te vergemakkelijken. Je kunt je browser zo instellen dat je tijdens het bezoek aan onze website geen cookies ontvangt. In dat geval kun je echter niet van alle mogelijkheden van onze website gebruik maken.

Nieuwsbrief

VD Pack kan de bezoeker van de website met betrekking tot nieuws over VD Pack persoonlijk informeren. Dit geschiedt op basis van zijn bij VD Pack geregistreerd staande gegevens. Wanneer de nieuwsbrieflezer geen informatie van VD Pack meer wenst te ontvangen, zijn gegevens uit het bestand verwijderd wil hebben kan de nieuwsbrieflezer dit melden via de laatst ontvangen VD Pack nieuwsbrief.

Kennisneming en verbetering van uw gegevens

Je kan jouw eigen gegevens en jouw persoonlijke instellingen altijd bekijken en indien gewenst wijzigen. Je kunt hiervoor contact opnemen met onze klantenservice.

Indien je de gegevens van jouw online VD Pack -account wilt wijzigen dan kan je dit doen via ‘mijn account’.

Indien je overige vragen of opmerkingen hebt over de registratie van jouw persoonsgegevens, kan je te allen tijde contact opnemen met de klantenservice van VD Pack ..

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden op deze pagina bekend gemaakt.

Verzendinformatie

Wij verzenden alle dozen met een koerierdienst. Wij geven jouw bestelling aan de koerierdienst op dezelfde  werkdag van ontvangst van de betaling.
 (bij betaling voor 14.00 uur)

Voor internationale leveringen moet met een levertijd van 2 à 3 werkdagen gerekend worden.

Wij verzenden alle pallets met een externe transporteur.

Bij vragen over uw verzending kunt u contact opnemen met onze klantenservice. U kunt deze bereiken op + 32 (0) 4 336 94 40 of sales@vdpack.be

Door het aanvaarden van het pakket, ga je er mee akkoord dat de bestelling in goede orde is aangekomen. Bij een probleem met de levering van je bestelling contacteer je altijd best onze klantenservice.

De op de website aangegeven levertijden gelden slechts als indicatie en niet als bindende termijn. Wij stellen alles in het werk om de aangegeven levertijd te respecteren. Wij garanderen dat je de bestelling uiterlijk 30 dagen na bevestiging van je bestelling zal ontvangen. Lukt dit onverhoopt niet, dan kan de overeenkomst als ontbonden worden beschouwd. In dat geval zullen wij de eventueel ontvangen betaling binnen de 7 dagen terugbetalen of (na uw verzoek) een vervangend artikel van gelijke waarde sturen.

Als consument heb je het recht aan VD Pack mee te delen dat je afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van reden binnen 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het artikel of op het sluiten van de overeenkomst.

De artikelen moeten worden teruggezonden naar :

VD Pack t.a.v. retourzendingen

Rue du Téris 21A

B-4100 SERAING

Neem voor de terugzending steeds contact op met onze klantenservice. Zo kunnen we je terugzending snel verwerken. De kosten voor de retourzending komen voor jouw rekening.

Wanneer je wil afzien van de verkoop kan je dat doen binnen de 14 kalenderdagen die volgen op de levering van je bestelling. De producten moeten dan binnen dezelfde termijn in de oorspronkelijke, onbeschadigde en originele verpakking, samen met alle toebehoren, teruggestuurd worden met een kopie van de factuur of leverbon.

Binnen de 14 dagen na acceptatie van de terugname zullen wij de eventueel betaalde sommen terugstorten.  

Gepersonaliseerde goederen kunnen niet retour worden gezonden. Onvolledige, beschadigde, door de consument gebruikte of bevuilde goederen worden niet teruggenomen.

Het verzakingsrecht is niet van toepassing op verpakkingen van voeding die de consument reeds heeft geopend of op zakelijke bestellingen (B2B).